Trabzon Hurması Gübre ve Sulama Nasıl Yapılmalı?

Yaprak ve toprak analizlerinin sonucundaki öneriler doğrultusunda yapılmalıdır. Trabzon hurması gübre uygulaması yaprak analizleri için bir yıllık meyvesiz sürgünlerin orta kısmında bulunan yaklaşık 5 aylık yapraklar, yaprak sapıyla birlikte alınmalıdır. Yaprak analizleri için kullanılabilecek referans değerleri aşağıda verilmiştir.

Azotlu gübrelerin üçte biri ilkbahar başında, üçte biri nisan – mayıs aylarında ve diğer üçte biri de haziran ayında ağaçların taç izdüşümüne denk gelecek şekilde toprağa verilmelidir.

Trabzon Hurması Gübre
Trabzon hurmasında yaprak analizleri için kullanılabilecek referans değerleri

Potasyumlu ve fosforlu gübreler, kasım – aralık aylarında ağaçların taç izdüşümüne denk gelecek şekilde 15-20cm derinlikte ve 15-20cm genişlikte daire şeklinde açılan çukurlara veya hendeklere, birlikte veya ayrı ayrı verilerek üzerleri toprakla kapatılmalıdır.

Trabzon Hurması Sulama Nasıl Yapılmalı?

Cennet hurmalarında çiçeklenme çevre sıcaklığının yüksek olduğu bir dönemde olduğundan, bu dönemde ağaçların su stresi yaşamaması için gerekirse sulama yapılmalıdır.

Trabzon Hurması Gübre

Aksi takdirde, çiçek ve küçük meyve dökümlerinin artmasıyla birlikte meyve tutumu azalacaktır. Düzensiz yapılan sulamalar, yaz sonu ve hasada yakın dönemlerdeki meyvelerde çatlamalara neden olarak kaliteyi ve pazarlanabilen meyve oranını düşürmektedir.

Öğle saatleri dışında gün içinde yapılacak gözlemlerde yaprakların turgoritesini kaybetmesi ve orta damarları boyunca içe doğru kıvrılması ile yapraklarda matlaşmanın olması ağaçların su ihtiyacı olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Yine, yaklaşık 30cm derinlikten alınan toprak örnekleri avuç içinde sıkıldığında toprak dağılıyorsa su yetersiz, dağılmıyorsa su yeterli olarak değerlendirilip sulamaya karar verilebilir. Ancak, sulama ihtiyacını daha net belirlenebilmesi için tansiyometrelerden yararlanılması veya diğer hassas yöntemlerin uygulanması gerekmektedir.

Kök bölgesindeki kullanılabilir suyun %50-75‘i kullanıldığında, diğer bir ifadeyle toprakta kullanılabilir su tutma kapasitesi %25-50’nin altına düştüğünde sulamanın yapılması önerilmektedir.

Sulama karık, alttan yağmurlama ve damla sulama yöntemleriyle yapılabilmektedir. Bu yöntemler içinde en ideal olanı damla sulama yöntemidir.

Sulamanın etkin olabilmesinde sulama yöntemleri yanında sulama suyunun özellikleri de önem kazanmaktadır. Sulama suyunun aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir.

  • Tuzlu olmamalıdır,
  • Bitkilere zarar verecek maddeler içermemelidir,
  • Havalanmış olmalıdır ( kuyu ve artezyen suları için ),
  • Soğuk olmamalıdır.

Trabzon hurması yetiştiriciliğinde önemli bir bölge olan Karadeniz Bölgesinde özellikle de Doğu Karadeniz Bölgesinde, yağışın fazlalığı ve yıl içine düzenli dağılımı nedeniyle meyve bahçesi kurulurken sulama suyu kaynağı aranmamaktadır. Ancak gerek değişen iklim koşulları ve gerekse bazı yıllarda ihtiyaç duyulduğu dönemde yağışın olmaması meyve dökümlerine ve gelişmede anormalliklere neden olabilmektedir. Meyveciliğin çok yıllık bir yatırım olduğu kabul edilerek, bahçe tesisi ile birlikte sulama suyu olarak kullanılabilecek bir kaynağın da temin edilmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.