Bitki Koruma İle İlgili Tanımlar

Zararlı Organizma: Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren her türlü hastalık, zararlı ve yabancı otları,

Zirai Mücadele: Bitki ve bitkisel ürünlerde ürün kayıplarına neden olan zararlı organizmaların zararını önlemek amacıyla yapılan her türlü çalışmayı,

Zirai Mücadele Teknik Talimatları: Zararlı organizmaların tanımları, yaşayışları, zarar şekilleri, konukçuları, yayılışları, ekonomik zarar durumu, mücadele yöntemleri ve kullanılacak bitki koruma ürünlerini kapsayan Bakanlık tarafından hazırlanan talimatlardır

Bitki Koruma Ürünü Uygulama Makinesi: Bitki koruma ürünlerinin uygulanmasında kullanılan her türlü alet, araç-gereç, makine, cihaz ile bunların aksam, parça ve teferruatlardırı.

Aktif Madde: Zararlı organizmalara karşı; bitkiler, bitki kısımları veya bitkisel ürünlerde genel veya spesifik etkiye sahip maddeleri, mikro-organizmaları, diğer bir ifadeyle Bitki koruma ürünleri içinde bulunan biyolojik etki yapan maddeyi,

Formülasyon veya Preparat: Aktif madde ile birlikte inaktif yardımcı ve dolgu maddelerinin ilavesiyle uygulanabilir hale getirilmiş karışımı

Pestisit: Zirai mücadele uygulamalarında kullanılan her türlü kimyasal maddeyi,

Pestisit Kalıntısı: Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği ekindeki listelerde belirtilen ürünlerde bulunabilen zirai mücadele amaçlı kullanılan aktif maddeleri, bunların metabolitlerini veya parçalanma veya reaksiyon ürünlerini,

Maksimum Kalıntı Limiti (MRL): Günlük alınabilir değerler temel alınarak belirlenen en yüksek pestisit kalıntı limitini, diğer bir ifadeyle; Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde belirlenen ürünlerde yasal olarak bulunmasına izin verilen en yüksek pestisit kalıntı limitini,

Tespit Limiti (LOD-Limit of Determination): Analitik olarak geçerli kılınmış metotlarla tespit edilen ve değerlendirmeye esas en düşük kalıntı limitini,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.