Bitki Gelişimini Teşvik Eden Kök Bakterileri

Dünyada yirminci asrın ikinci yarısında yaşanan süratli sanayileşme ve popülasyon çoğalışına çözüm olarak, ünite alandan yoğun girdi kullanımıyla yüksek yarar alma ve yeni alanların tarıma açılmasına müteveccih siyasetler amaç olarak tanımlanmıştır. Ancak yüksek yarar almak ismine yapılan yoğun ve şuursuz tarım ilacı/gübre kullanımı toprağın fiziksel yapısının bozulması, toprak canlılığının yitirilmesi, yiyecek maddesi balansının bozulması, toprak canlılığının yitirilmesi, yiyecek maddesi balansının bozulması, tuzlanma ve çoraklaşma gibi ehemmiyetli etraf meselelerini birliktesi getirmiştir.

Dünyada nebatsal imali çoğaldırmak için senede 100 milyon tondan fazla azot, potasyum ve fosforlu kimyevi gübrelerin kullanıldığı varsayım edilmektedir. Dünyadaki toplam pestisit tüketiminin ise senelik 3 milyon ton ortamında olduğu ve Türkiye’de senelik pestisit tüketiminin 1979-2007 seneleri arasında senelere göre değişmekle birlikte %270 oranında çoğaldığı öğrenilmektedir. Türkiye’de pestisit kullanımı hektar başına takribî 700 gramdır fakat pesitisit kullanım ölçüyü düşük gibi gözükmesine karşın her şehirde denk ölçüde kullanılmamaktadır. Antalya şehrini misal verecek olursak kullanılan pestisit ölçüyü hektar başına 26 kg ile Avrupa’nın en fazla pestisit kullanan ülkesi olan Hollanda’nın iki katıdır.

Tabiatta yoğun kimyevi ilaç ve gübre kullanımı ile oluşan negatiflikleri düzenlemek ve önlemek için yapılan araştırmalar neticesinde, biyolojik gübre ve biyolojik savaş personeli olarak kullanılabilecek mikroorganizmaların ehemmiyet kazandığı görülmektedir. Nebat kök bölgesi kök salgılarının yoğun olarak bulunduğu ve mikroorganizma popülasyonunun yüksek olduğu bir bölgedir. Rizosferde çok rakamda makroskopik canlılar ve bakteri, fungus, protoza, yosun gibi mikroskopik canlılar bir arada yaşamaktadır. Bu canlıların içinde bakteriler en yaygın olarak bulunan cinstir. Bu bölgede bulunan ve nebat gelişimi üzerinde faydalı tesir gösteren bazı kök bakterileri nebat gelişimini çoğaldıran kök bakterileri Plant Growth Promoting Rhizobacteria –PGPR- olarak adlandırılmakta ve biyolojik gübre ve/veya biyolojik savaş elamanı olarak kullanılmaktadır.Genel olarak rizosferde bulunan kök bakterilerinin %2-5’inin PGPR olduğu ve bunlarının spektrumu üzerinde nebat cinsi, toprak yapısı ve topraktaki alınabilir gıda maddesi ölçüsünün tesirli olduğu öğrenilmektedir. Detaylı bir belirleme yapacak olursak, PGPR’ler toprakta natürel olarak bulunan, nebat köklerinde kolonize olan, nebat gelişimini uyaran, hastalık ve hasarlılara karşı biyokontrol etkinliği gösteren kök bakterileridir.

Views:
69
Article Categories:
Zirai Mücadele

All Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.