Atık Kokopit ve Sera Atığı ile Kompost Yapımı

Kokopit (cocopeat), sera bitki artıkları ve mantar kompostu ile mutfak artıkları karıştırılarak kompostlama ile bitki gelişimini destekleyecek kompost elde edilebilmektedir.

Tarımsal atıklar hızlı nüfus artışıyla beraber ülkemizde ve dünyada hızla artış göstererek dikkat çekmeye başlamıştır. Türkiye topraklarının organik madde içerikleri genellikle çok fakir olup, % 2’den daha düşük düzeyde organik madde içeren topraklarımızın oranı % 69 gibi yüksek bir düzeydedir. Bu nedenle kokopit, sera atıkları ve mantar kompostu gibi kullanabileceğimiz tüm materyaller ile kompost yaparak topraklarımızın organik madde miktarını artırmaya çalışmalıyız.

Farklı iklim tiplerini barındıran ülkemizde bölgelere göre değişen organik atıklar oluşmaktadır ve bu organik atıklar genellikle hayvancılıkta değerlendirilmekte, büyük bir kısmı da gelişigüzel olarak çevreye atılmakta veya kurutularak yakılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde organik atıkları değerlendirecek farklı sistemleri kullanılmasına rağmen ülkemizde henüz organik atıkların faydalı bir şekilde değerlendirildiği sistemler yeterince uygulanmaya başlamamıştır.

Kokopit -Cocopeat

Son yıllarda kokopit kullanılarak katı ortamda yapılan topraksız tarım uygulamalarının artış göstermesiyle bu atıklar önemli bir potansiyel haline gelmiştir. Özellikle Kokopit adı verilen Hindistan cevizi lifleri ve torflar en çok kullanılan materyaller olmakla birlikte kokopitler en çok kullanılan ortamlardır. Seralarda ortalama 2-3 yıl kullanıldıktan sonra ömrünü tamamlayan bu atıklar da değerlendirilmeye ihtiyaç duyulan atıklar kategorisine girmeye başlamıştır.

Mantar Kompostu

Atık mantar kompostu, mantar üretiminin yapıldığı ortam olan kompostun üretim bittikten sonra atılmasıyla oluşan organik atıktır. Mantar üretim süreci bittiğinde kompostun yenisiyle değiştirilmesinin gerekmesi ciddi miktarlarda atık kompostu ortaya çıkarmaktadır. Bu atık kompostun çok az bir kısmı kullanılmakta, geri kalanı ise gelişigüzel bertaraf edilmektedir. Türkiye’de mantar kompostu üretiminin ortalama 300.000 ton olduğu bilinmektedir ve bu kompostun büyük bir kısmı tarım arazilerine gelişigüzel olarak dökülmektedir. Atıkların miktarlarının sürekli artmasından dolayı ilerleyen zamanlarda ciddi çevresel sorunların oluşacağı öngörülmektedir. Organik atıkların farklı yöntemlerle değerlendirilebilmekte ve bu yöntemler çoğunlukla kompostlama, piroliz, biyogaz, yakma vb şeklinde olduğu söylenebilir.

Kokopit ile Kompostlama Nasıl Yapılır?

Ortalama 500 litre kapasiteli ve izolasyonu sağlanmış kaplar kullanılır. veya bu işlem için betondan veya ahşaptan kompostlama alanları oluşturulu Kullanılan kapların zeminden havalandırılmasının sağlanması amacıyla tel veya plastik ızgaralar tabanına yerleştirilmelidir. Hazırlanan kaba en ideal komposta ulaşabilmek için %80 sera bitki artığı, %10 kokopit ve %10 oranında mantar kompostu karıştırılır.

Süreç sonucu elde edilen kompostun toprağa karıştırılarak kullandığında bitkinin ihtiyacı olan Azoti Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Çinko, Magnezyum, Demir, Manganez ve Bakır elementi ihtiyaçlarını büyük oranda karşılayacaktır. kompostun kullanılması toprağın organik madde miktarını artıracak ve kimyasal gübreye olan ihtiyacı minimuma indirerek ekonomik kazanç sağlayacaktır.

All Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.