Vermikülit Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Vermikülit nedir

Vermikülit nedir? toprak düzenleyici görevi gören mika benzeri bir mineraldir. Yeraltından çıkarılır ve yüksek ısıyla birlikte kıvırılır. Ortaya çıkan solucan benzeri, kıvrık görüntüsünden dolayı adı “böcek larvası” anlamına gelen Latince vermikulustan gelmektedir.

Isıtıldıktan sonra sadece kıvrılmakla kalmaz, aynı zamanda genişler ve sterilize olur. Bu özelliklerin her ikisi de bitki yetiştiriciliği için önemlidir.

Gümüşi gri renkte ve pul pul yapıdadır. Aslında o kadar hafifdir ki, küçük parçacıkları üfleyerek bile hareket ettirebilirsiniz. Ürün herhangi bir gübre içermez, bu nedenle periyodik olarak gübre uygulamayacaksanız onu besin sağlayan bir şeyle ( kompost gibi ) karıştırmanız gerekir .

Vermikülit Zararları

Genişlemesi nedeniyle vermikülitlerin su tutma kapasitesi fazladır. Steril yapıda olması ve üzerinde bakteri benzeri canlıları barındırmadığı için bitkilere zarar verebilecek patojenler söz konusu değildir.

Vermikülit nedir

Topraksız Tarımda Neden Vermikülit Kullanılır?

Vermikülit’in bitki yetiştirmede fayda sağlayan çeşitli özellikleri vardır.

 • Oldukça hafiftir.
 • Emicilik oranı çok yüksektir. su ve besinleri fazla miktarda bünyesinde tutabilir.
 • Toprak PH açısından nötr özellik gösterir. Ph değişiklikleriyle mücadele etmeye gerek kalmaz
 • Dünya rezervinin büyük kısmı ülkemizde bulunmaktadır. Bu nedenle bizim için ekonomiktir.
 • Bitkilerin sağlıklı kök gelişimini teşvik eder ve tohum dikimlerinde filizlenmeyi kolaylaştırır.
Vermikülit nedir

Vermikülit Nedir – Saksı Karışımı Nasıl Yapılır?

Vermikülit içeren hazır topraksız tarım saksılarını satın alabileceğiniz gibi kendiniz de hazırlayabilirsiniz. genel olarak bitki yetiştirmede kullanabileceğiniz karışım:

 • 6 birim katı solucan gübresi
 • 1 birim perlit
 • 1 birim vermikülit
vermikülit nedir

Vermikülit – Perlit Arasındaki Fark Nedir?

Perlit, topraksız tarım saksılarında kullanılan küçük strafor parçalarına benzeyen beyaz malzemedir . Doğal haliyle, “perlit” beyaz parlak inci benzeri bir yapıya sahiptir. Vermikülit ve perlit birbirinden tamamen farklı iki madde olsa da, bazı ortak yönleri vardır; İkiside:

 • Topraktan çıkarılmış madenlerdir. (perlit volkanik bir mineraldir)
 • Çıkarıldıktan sonra ısıtma işleminden geçirilir.
 • Hafiftir.
 • Sterildir.
 • Nötr PH değerine sahiptir.
 • Besin içermezler.
 • Genç kökler için büyümeyi kolaylaştırır.

Ancak vermikülit özellikle suyu tutma kapasitesi nedeniyle tercih edilirken, perlitin daha çok toprağı havalandırma sağlama kabiliyetinden dolayı tercih edilmektedir.

Vermikülit nedir

Vermikülit t Ne Zaman Kullanılır?

Vermikülit suyu çok iyi tuttuğu için, kolayca kuruyan bitkiler için bir yetiştirme ortamı oluştururken karışımlarda perlitten daha fazla eklenmelidir. Tohumlar çimlendirilirken daha çok kullanılabilir.

Tohumlara iç mekanda saksılarda çimlendirilmeye çalışıldığında, sürekli olarak nemli tutulmaları gerekir. Çimlenme sürecinde karışım nemsiz kalırsa tohumlar filizlenmezler. Suyu tutma kapasitesi, perlitin sahip olduğundan daha çoktur ve tohumları nemli tutmak için ideal bir substrattır. Çimlenmeye başlayan tohumlar vermikülit karışından kolayca filiz çıkarabilirler.

Su ihtiyacı fazla olan ve kolayca kuruyabilen bitkilerde tercih edilirken, Kaktüs gibi fazla su ihtiyacı olmayan bitkilerde Perlit daha çok tercih edilmelidir.

Vermikülit nedir
Vermikülit nedir

Kuramsal Açıdan Vemikülit Tanımı

Vermikülit Nedir: Mineralojik olarak tek başına farklı bir grubu temsil eden vermikülit, endüstriyel bakımdan genleşme yeteneğini barındıran mika grubu minerallerini kapsayan genel bir ifade olarak kullanılmaktadır. Vermiküliti ayrıca sulu magnezyum, alüminyum, demir silikat olarak da bilinmektedir.

Çeşitli vermikülitlerin kimyasal bileşenleri, vermikülit nedir
Çeşitli vermikülitlerin kimyasal bileşenleri [

Dünyada büyük çapta vermikülit rezervlerine sahip ülkeler; Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC), Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya ve Avustralya’dır. Bu ülkelerin dışında Türkiye dahil olmak üzere, Arjantin, Brezilya, Çin, Mısır, Hindistan, Meksika, Kanada, Bulgaristan, Şili, Finlandiya, Fransa, Japonya, Kore, Cezayir, İspanya, Sri Lanka, Tanzanya, Kazakistan, Uganda ve Zimbabve’de de vermikülit yatakları vardır. Vermikülit rezerv miktarı hakkında detaylı araştırmalar yapılmamış fakat dünya vermikülit rezervinin 50 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir.

Dünyada son yıllardaki vermikülit üretimi
Dünyada son yıllardaki vermikülit üretim miktarı

Genleştirilmiş Vermikülitin Üretimi Nasıl Yapılır?

Dünya vermikülit üretimi bilinen yataklardan açık ocak işletmeciliği ile
yapılmaktadır. Kalite, tenör ve miktar gibi önemli parametreler bakımından ekonomik sınırlar dahilinde ise cevher zenginleştirme ünitesinde gerekli zenginleştirme ve arkasından genleştirme işlemine tabi tutulur.

Ocaktan çıkarılan cevher öncelikle primer kırıcıdan geçirilip daha sonra yaş elek yöntemi ile harmanlama yapılarak fraksiyonlarına ayrılır. Harmanlama işlemi bittikten sonra vermikülit konsantreleri toplanır, kurutulur ve boyutlarına ayrılarak genleştirme ünitesine gönderilir. Genleşme ünitesinde, 900-1000 °C’de düşey fırınlarda 4-8 saniye bekletilerek ani ısı etkisiyle genleştirilir ve genleşmemiş kısımlar harmanlama ile genleşenlerden ayrılır. Elde edilen genleşmiş ürün, torbalanarak pazarlanmaya hazır hale getirilir.

Vermikülit nedir

Genleştirilmiş Vermikülitin Kullanım Alanları

Ham vermikülit kullanımının oldukça az olmasından dolayı endüstride daha çok genleştirilmiş şekliyle kullanılır. Vermikülit 1950’li yıllara kadar sadece inşaat sektöründe değerlendirilmiştir. Isı yalıtım özelliği nedeniyle dolgu malzemesi ve blok olarak kullanılırken, alçı ve sıvalara hafif agrega olarak eklenmiştir. 1950’li yıllarda vermikülitin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin üzerinde çalışılması ile diğer alanlarda da kullanılabileceği belirlenmiştir.

Amerika, en çok vermikülit üretim ve tüketimine sahip olan ülkelerden biri olup genleştirilmiş vermikülit genellikle inşaat ve tarım alanlarında kullanılmaktadır. Bazı yapılarda önemli olan akustik ve ısı yalıtımını sağlamak için hafif yapı malzemeleri kullanılmaktadır. Bu malzemeler ayrıca tavan ve duvar dekoratif süslemelerinde, yüzme havuzu tabanlarında da kullanılmaktadır. Hafif yapı malzemesi üretiminde vermikülit ile portland çimento birlikte kullanıldığında iyi sonuç vermektedir. Ham veya genleştirilmiş vermikülit içeren alçı ve karışımlar; hafifliği, yalıtım özellikleri, erime özelliğinin olmaması, kolay uygulanması ve ucuz maliyeti sebebi ile ateşe dirençli koruma elemanı göreviyle dökümhane ve çelik fabrikalarında tercih edilir.

Genleştirilmiş vermikülit tavan, duvar ve taban yalıtımında dolgu malzemesi olarak. Petrol rafinerileri, çimento fabrikaları ve güç santrallerinde sıklıkla kullanılır. Yapılarda, ateşe dayanıklı panel duvar ve beton duvar olarak kullanıldığı gibi ara duvar bölmeleri arasında ve dış cephelerde dolgu malzemesi olarak kışın su kaybını önlemede kullanılır [45]. Ayrıca dolgu malzemesi olarak ve başka bağlayıcılar ile birlikte sıcak dökümlerin taşınmasında, erimiş metalin üzerinin örtülmesinde, erimiş malzemenin paketlenmesi ve taşınmasında, kimyasalların maddelerin taşınmasında kullanılan sıcak borular ve buhar borularının yalıtımında da genleştirilmiş vermikülit kullanılır.

Vermikülit nedir

Genleştirilmiş vermikülitin başlıca kullanım alanları:

 • Gevşek yalıtım dolguları
 • Seracılık ve bahçecilik
 • Malzemelerin paketlenmesi
 • Hayvan yemi olarak
 • Yangına karşı koruyucu malzeme olarak
 • Isı ve yüksek sıcaklık izolasyonu
 • Hafif betonlar ve harçlar (Şekil 3.5)
 • Vermikülit plakalar
 • Sürtünme balataları
 • Özel kaplama conta ve keçeler
 • Yüzme havuzu astarları
Vermikülit nedir

All Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir