Bitki Artıklarından Kompost Yapımı

Evsel ve tarımsal organik atıkların (Bitkisel ve Hayvansal) geri kazanılması yani değerlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü bu atıklar kaybedilemeyecek düzeyde faydalı ve önemlidir.

Bitki artığı kompostları, iyi hazırlandıkları ve hızlı ayrışmayı sağlamak üzere yeterli miktarda azot, fosfor ve kireç kullanıldığı hallerde çok iyi bir organik madde kaynağıdırlar. Kompost materyali toprağa katıldığında, toprakta önemli miktarda organik madde oluşturur ve içerdiği bitki besin maddelerini bitkilere kolayca yarayacak şekilde serbest hale geçirmeye hazırdır.

Kompost; yaprak, saman, mısır sapları, topraktan sökülmüş bitkiler, biçilmiş çimler, budama atıkları gibi bitkisel atıkların bir çukur içinde; uygun nem, sıcaklık ve havalanma koşullarında çürümeye bırakılmasıyla oluşur.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair” yönetmelikte kompost ‘Toprak Düzenleyiciler’ grubunda yer almaktadır.

BİTKİSEL ATIKLAR

  • Tarımsal Üretim Sonucunda Ortaya Çıkan Bitkisel Atıklar
  • Tarımsal Endüstri Atıkları (Tarıma Dayalı Üretim Yapan Endüstri
  • Tesisleri; Salça Fabrikası, Zeytinyağı Fabrikası, Şeker Fabrikası, Çay Fabrikası vb.)
  • Park ve Bahçe, Yeşil Alan Bakımları Sonucunda Ortaya Çıkan Bitkisel Atıklar
  • Bitkisel Mutfak Atıkları

Doğal bir proses olan kompost, organik maddenin bozunması yani ayrışması ile oluşmaktadır. Kompostlaştırma sürecinde, organik madde, stabil organik kütle oluşuncaya kadar önce artan hızda, daha sonra azalan hızda ayrışır. İkinci kademe sonrasında yavaş ayrışan organik maddeler stabilize olur ve olgunlaşırlar.

Kompost olgunluğu, kompostun toprağa uygulanarak tarımsal üretimde kullanılabilirliğini belirleyen önemli bir parametredir.

Kompost, gübre değildir. Gübre toprağa bitkilerin gelişmesi için gerekli besin maddesi kazandırırken kompost, toprak düzenleyici etkiye sahiptir.

Ancak kompost içerisine belli oranlarda bazı mineral elementler ayrışması esnasında ortaya çıkar ve ayrıca Azot, Fosfor, Potasyum ilavesi ile de üstün kalitede gübre eldesi mümkün olabilmektedir. Elde edilen bu gübrenin tarım alanlarına yararı tüm yapay (suni) gübrelerden daha fazladır.

Kompostlamaya Etki Eden Bazı Faktörler

All Comments

  • Keşke herkes evinde bahçesinde kompost üretse de israfın önüne geçilse.

    Solucan Gübresi 21 Aralık 2020 18:41 Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.