Topraksız Tarımda Besin Solüsyonu Reçetesi

Bitkilerin beslenmesinde kullandığımız besin solüsyonu Cantliffe et al, reçetesine göre hazırlanmıştır. Reçeteye göre besin elementlerinin karşılanmasında, piyasada kolaylıkla bulunan, her gübre satıcısından alınabilecek ve suda kolayca çözünen hazırlaması kolay gübreler kullanılarak besin solüsyonu hazırlanmıştır.

Cantliffe et al Topraksız Tarım Reçetesi – Çilek Besin Kiti

Topraksız yetiştiricilikte verim ve kaliteyi belirleyen en önemli unsurlardan biri besin solüsyonudur.

Çilek için besin çözeltisitarifi

Bitkilerin ihtiyacı olan besin elementleri suya eklenerek besin solüsyonu
hazırlanmaktadır. Hazırlanan besin solüsyonu santrifüj pompa yardımıyla depodan alınıp filtreden geçirilerek, ana ve yan ana borular yardımıyla bitki köklerine iletilmektedir.

Topraksız Tarımda Solüsyonun EC Değerini Belirleme

Çilekte besin çözeltisinin pH’sı 5,5, EC’si 1,5-1,8 mS/cm olarak düzenlenmelidir.

günlük drenaj kontrolleri ile (pH, EC, ve drenaj oranı) iyi bir yetiştiricilik sağlanabilmektedir. Bu faktörler dışında, besin solüsyonunun hazırlanmasında EC düzeyi, N içeriği, K:Ca+Mg oranı, makro ve mikro elementlerin miktarları, pH ve çözelti sıcaklığı gibi faktörlere dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ülkemizde Camarosa çilek farklı EC düzeylerinin verim ve kalite üzerine etkilerinin belirlendiği bir çalışmada, bitki büyüme ve gelişmesi ile verim bakımından en iyi sonucun kokopit ortamında 1,8 mS/cm EC düzeyinde gerçekleştiği bildirilmiştir.

Topraksız yetiştiricilikte besin solüsyonunun ayarlanması kadar suyun kalitesi ve kantitesi de önemli bir konudur. Çilek bitkisi, yüksek EC içerikli sulara karşı oldukça hassastırlar. Sulama suyunun yüksek kalitede olması (<0,2 mS/cm) yetiştiricilik için büyük avantaj sağlamaktadır

Bir başka çözeleti: Hoagland besin formülü

All Comments

 • bu formülü kullanarak saksılarda kokopit ortamında çilek yetiştiriyorum, gelişimleri ve meyve kalitesi üst düzeyde oluyor.

  Origami 15 Ocak 2021 20:51 Cevapla
 • KIVIRCIK İÇİNDE AYNI SOLİSYON KULLANILIRMI?

  UGUR 30 Nisan 2021 16:47 Cevapla
  • Marul ve her türli yeşillik için bu solüsyonu kullanabilirsiniz.

   tarimsalbilgi 3 Mayıs 2021 11:56 Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.