Topraksız Tarım Ekonomik mi?

topraksız tarım ekonomik mi, topraksız tarım kazançlı mı

Son yıllardaki gıda fiyatlarındaki %50’nin üzerindeki artış nedeniyle dünya tarıma olan ilgisinde büyük oranda bir artış yaşanmıştır. Bu artış, gelişmiş ülkelerdeki bilim insanlarını ve girişimcilerini harekete geçirmiştir. Türkiye de, dünyada yaşanan gelişmeleri yeni teknolojileri ve sistemleri yakından takip etmektedir. Türkiye, tarım açısından talihli ülkeler arasındadır. Ancak miras yoluyla bölünmüş araziler, erozyon ve kuraklık, tarımın gelişmesini sekteye uğratmaktadır. Türkiye’nin toprak verimliliğinin, son 10 yılda yüzde 23 azaldığı yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Bu durum dikkate alınarak tarım sektöründeki yeni gelişme gösteren topraksız tarım uygulamaları günümüzün ve geleceğin yatırım alanı olması sebebiyle hızla zirveye taşınmaktadır. Topraksız tarım, diğer adıyla “hidroponik yetiştiricilik”, dünyada 100 milyar dolarlık ticari bir hacme ulaşmış ve Türkiye’de ise 2000 civarında serada bu teknikler kullanılmaktadır.

topraksız tarım ekonomik mi, topraksız tarım kazançlı mı

Topraksız tarım uygulamalarının en fazla tercih ülkelerin başında Hollanda, Belçika, İngiltere ve Japonya gelmektedir. Bu ülkelerin seralarının yüzde 95’inde topraksız tarım uygulamaları yapılmaktadır. Son yıllarda, Türkiye’de ise yatırımcılar bu alana yönelmişlerdir. Türkiye’deki toplam 48 bin hektar seranın yaklaşık 4 bin dönümünde, topraksız tarım uygulamaları yapılmaktadır. Topraksız tarım yöntemlerinde verim, geleneksel tarım uygulamalarına oranla beş kat daha fazla olmaktadır. Hareketli su kültürü ile yapılan topraksız tarım uygulamalarıyla bir tohumdan 16 bin tane domates, yaklaşık bir dekardan ise 80 ton ürün elde edilmektedir. Topraksız tarımda hormon ve ilaç kullanılmaması ve bunun sonucu olarakta meyve üzerinde kalıntı olmamasından dolayı tüketici tarafından talep görmekte ve üreticiyi de topraksız yetiştiriciliğe yöneltmektedir. Ürünün pazarlanması sürecinde fiyatın yüksek olmasından dolayı iç ve dış pazarda hiçbir sıkıntı yaşanmamaktadır. Üretilen ürünlerin Avrupa standartlarında olmasından dolayı Avrupa azarlarına, Rusya’ya, Arap ülkelerine ihraç edilmektedir.

topraksız tarım ekonomik mi, topraksız tarım kazançlı mı

Son yıllarda, Ülkemizde farklı alanlara yatırım yapmak isteyen girişimciler için topraksız tarım ilgi odağı olmaktadır. Diğer sektörlerde istenilen kar seviyesine ulaşamayan girişimciler rotalarını tarım sektörüne doğru çevirmektedirler. Tarıma olan ilginin bu şekilde artması üretici ve tüketiciyi olumlu yönde etkilemekte ve bu etki de ülkemizi tarım konusunda istenilen seviyeye getirmek için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Ülkemiz iklim koşullarının tarıma uygun olması ve farklı iklim özelliklerinin aynı dönemde yaşanması sebebiyle tarım ürünleri çeşitliliği oldukça fazla ve ürün kalitesi de istenilen düzeyde olmaktadır.

topraksız tarım ekonomik mi, topraksız tarım kazançlı mı

Topraksız Tarım Kazançlı mı?

Ülkemiz, yetiştirilen tarım ürünlerinin bir kısmını da dış pazarda satmaktadır. Bu ülke ekonomisine katkı sağlamakta ve tarıma olan ilginin de istenilen düzeye ulaşmasına katkı sunmaktadır. Dünyada tarımla ilgili ülkelere baktığımızda ekonomilerinin daha güçlü olduğu ve istihdam alanlarının daha geniş olduğu görülmektedir. Bundan dolayı, birçok ülke yöneticileri tarım konusunda üreticiye sınırsız destek vermekte ve üreticisi için gerek iç pazarda gerekse dış pazarda ürünlerini pazarlama imkânı sunmaktadır. Ülkemizde son yıllarda verilen teşvikler, üreticileri daha rahat bir şekilde üretim yapmaya teşvik etmiştir. Son yıllarda tarımın gözdesi olan topraksız tarım birim alandan daha fazla ürün elde edilmesi, yetiştirme süresinin kısa olması, hastalık zararlı riskinin az olması ve ürün kalitesinin daha fazla olması nedeniyle üreticinin topraksız tarıma olan talebini arttırmıştır.

topraksız tarım ekonomik mi, topraksız tarım kazançlı mı

Topraksız tarım dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artmaktadır. Ülkemizde topraksız tarım daha çok belirli bölgelerde artmaktadır. Bu belirli bölgeler daha çok ülkemizin kıyı şeridindeki bölgelerdir. Kıyı şeridindeki bölgeleri diğer bölgelerden ayıran en önemli özelliğin ikliminin ılıman olması ve jeotermal enerji kaynaklarına sahip olmasıdır. Akdeniz ve Ege bölgelerinin bu özelliğinden dolayı bu bölgelerde topraksız tarım hızla artmaktadır. Bu bölgelerde üreticilerin artık geleneksel seralardan koparak topraksız tarıma uygun olan modern seralara geçiş yaptıkları görülmektedir. Topraksız tarım seralarına geçiş yapan üretici sayısında artış gözlenmektedir. Bu gözlenen artış ülkemizi tarım konusunda yakın zamanda istenilen konuma ulaştıracaktır. Bu da ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır.

topraksız tarım ekonomik mi, topraksız tarım kazançlı mı

Türkiye’de seracılık faaliyetlerinin başladığı yer olarak kabul edilen Antalya’nın Kumluca ilçesi, topraksız tarımda lider konuma gelmiştir. Kumluca, Ülkemizin, kışlık sebze ihtiyacının yaklaşık %40 ‘ını karşılamaktadır. Kumluca’da topraksız tarım yapan birçok büyük sera bulunmaktadır. Kumluca’nın 55 bin dönüm arazisinin olduğu ve bu arazilerde kurulan seraların büyüklüğünün 100 bin dönüme ulaştığı belirtilmektedir.

topraksız tarım ekonomik mi, topraksız tarım kazançlı mı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir