Topraksız Tarımın Avantajları ve Dezavantajları

Topraksız Tarımın Avantajları olduğu kadar dezavantajları bulunan bir yöntem olarak da incelenmelidir. Steril ve daha aromatik ürünleri yetiştirme imkânının dışında, gübreleme, ilaçlama, aşırı sulama gibi faktörlere gerek duyulmayan topraksız tarım uygulamalarında, başta sebzeler olmak üzere tıbbi ve aromatik bitkiler ve yumru kök içermeyen yeşillikler daha sağlıklı bir şekilde yetiştirilebilmekte ve hastalıklar asgari düzeylere indirilebilmektedir.

Topraksız Tarımın Avantajları

Topraksız Tarımın Avantajları

 • Enerji ve işgücü tasarrufu sağlamaktadır.
 • Toprağın dezenfeksiyon ihtiyacını ortadan kaldırarak toprağın kirlenmesinin önüne geçilmektedir.
 • Topraklı tarıma göre alandan tasarruf sağlanmakta ve birim alandan daha fazla ürün
 • elde edilmektedir.
 • Yüksek miktarda üretim ve gelir elde edilmektedir.
 • Yetiştiricilik için verimli topraklar gerektirmediği için atıl ve verimsiz durumdaki topraklar değerlendirilmiş olmaktadır.
 • Kontrollü yetiştiricilik olanağı sağlamakta ve steril edilen substratların tekrar kullanılmasına imkân vermektedir.
 • Bitki köklerinin daha iyi havalanma imkanı sağlayarak bitkilerin hastalıklarla daha az karşılaşmasını sağlamaktadır.
 • Topraksız tarıma göre alan ve gübre tasarrufu sağlamaktadır.
 • Bitkilerin kontrollü bir şekilde besin elementleri alması sağlanarak, bitkinin su stresi yaşamasının önüne geçilmektedir.
 • Ürünlerin besin değerleri ve ph konsantrasyonu belirlenmesi daha kolaydır. Bitki besin elementlerinin bitkiye verilmesi kontrollü bir şekilde yapılmakta ve bu sayede besin elementleri dengesi sağlanmaktadır.
 • Yetiştirilen ürünler ve meyve kalitesi daha iyi olmaktadır. Bu da üreticiye iyi bir pazar imkanı sunmaktadır.
 • Yetiştirilen ürünlerin yıl boyu üretimi mümkün olmaktadır. Yetiştiriciliğin kontrol edilebilmesinden dolayı erkenci ürünün piyasaya sunulma imkanı sağlamaktadır.
 • Üretimin yıl boyu olması nedeniyle gıda sanayisinin gelişmesini sağlamaktadır.
 • Bitkinin yetiştirme süreci kontrol edilebildiğinden üretimde herhangi bir gecikme yaşanmamaktadır.
Topraksız Tarımın Avantajları

Topraksız Tarımın Dezavantajları

 • Kurulum maliyeti diğer yetiştiricilik sistemlerine göre daha yüksek olmaktadır.
 • Topraksız tarımda kullanılan teknolojilerin yeni bilgiler gerektirmektedir.
 • Topraksız tarım yetiştiriciliğini bilenler az olmaktadır.
 • Sistemin sürekli olarak takip edilmesi gerekmektedir.
 • Enerji kullanım maliyeti (jeotermal enerjinin olmadığı yerlerde) yüksek olmaktadır.
 • Bazı ürünlerin (yumru bitkiler vb) yetiştirilmesi topraksız tarıma uygun olmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.