Asma Bakımı Nasıl Yapılır? – Püf Noktaları

Asma yetiştiriciliğinde gübreleme, toprak işleme, yaprak alma, salkım alma ve budama yüksek kalite ver verim için mutlaka yapılması gereken bakım yöntemlidir. Asma bakımı başarıya ulaşmasında bilinmesi gereken püf noktalar vardır.

Budama, asma yetiştiriciliğinde yapılması gereken bakım çalışmalarından biridir. Asmalarda budama iki ana kategoride incelenmekte. Bunlar: Terbiye sistemi budaması ve kış ile yaz budaması. 

asma bakımı, asma gübresi

Asma Yetiştiriciliği İle İlgili Yapılan Çalışmalar

Manisa-Alaşehir yöresinde Sultani Çekirdeksiz üzüm üretiminde farklı dozlarda yapraktan uygulanan KNO3’ın yaprak ayasında ve yaprak sapındaki besin elementi içeriklerine etkilerini belirlemek amacıyla çalışma yapılmıştır. Çalışma sonunda, KNO3 uygulamalarının kontrole göre yaprak ayası ve yaprak sapındaki N, P ve K kapsamlarında olumlu etkileri olmuş, artan K uygulamalarının ise yaprak sapındaki Mg içeriğini olumsuz yönde etkilediği görülmüştür.

Manisa-Alaşehir yöresinde kurulan bağ denemesinde yapraktan Fetrilon-13 şelat formunda farklı dozlarda ve farklı dönemde Fe uygulamaları yapılmıştır. Deneme sonucu, Fe uygulamalarının olumlu sonuçlar doğurduğu görülmüş, yaprağın toplam Fe ve yaprağın aktif Fe içeriğini de arttırdığı saptanmıştır.

Kalecik Karası üzüm çeşidine farklı dozlarda 2 kez yapraktan uygulanan çinkolu gübrenin etkisi belirlenmek istendiği araştırmada. Çalışma sonunda, çinkolu gübrenin yaş üzüm verimini, yaprak ve meyvede çinko miktarı ile teorik alkol miktarını arttırdığı gözlemlenmiştir.

Başka bir araştırmada ise “Crimson Seedless” asma fidanlarına 3 farklı azot, 3 farklı potasyum oranı uygulamışlar ve meyve tutumu, kalitesi, beslenme durumu üzerine etkisini incelemişlerdir. Çalışma sonunda artan miktarla verilen azot dozlarının yaprak saplarındaki azot ve potasyum konsantrasyonlarını arttırdığı, yüksek N dozlarının verimliliği, bitkisel büyümeyi geliştirdiği, aşırı azot dozlarının ise salkım sayısını azaltarak verimi olumsuz etkilediği görülmüştür. Yüksek potasyum (K) uygulamalarının ise tek etkisi, toplam çözünebilir madde miktarını arttırması ve asit konsantrasyonunu azaltması olmuştur.

Tekirdağ ilinde kurulu olan bir bağ alanında ki Merlot cinsi üzüm çeşidi üzerinde yapraktan püskürterek yaptığı çinko (Zn) ve bor (B) uygulamasının bazı kalite parametrelerine olan etkisini incelemiştir. Uygulamalar 2 ve 3 defa olacak şekilde farklı dönemlerde verilmiş ve hasat sonrası verimi oluşturan bazı özelliklerden olan tane eni, tane boyu, ağırlığı, sakım eni, boyu ve ağırlığı gibi parametreler ile birlikte şarap kalitesini etkileyen bazı kriterlerde belirlenmiştir. Çalışma sonunda, yapraktan 3 kez uygulanan bor uygulamalarının sadece şırada fenolik madde miktarına olumlu etkisi olduğu gözlemlenmiştir.

asma bakımı, asma gübresi

Asma Bakımı ile İlgili Yapılan Çalışmalar

Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde bağda yaptığı bir çalışmada, Isabella üzüm çeşidine farklı 2 dönemde farklı 4 dozda yapraktan bor uygulaması yapmıştır ve uygulamanın verim, besin elementi içeriklerine olan etkisi belirlenmiştir. Artan dozların birçok kalite ve verim üzerine olumlu etkisi olduğu gözlemlenmiştir. En yüksek verim ise 0.3’lük bor uygulamasından elde edilmiş olup 0.2’lik bor uygulamasının tanedeki çekirdek ağırlığını azalttığı görülmüştür. B uygulamalarının genel olarak besin elementi içeriklerini arttırdığı görülürken demir ve potasyum konsantrasyonunu azalttığı görülmüştür. Çalışma sonucu değerlendirildiğinde en uygun dozun 0.3’lük doz olduğu belirlenmiştir.

Ege bölgesinde 2 yıl süreyle yürütülen çalışmada, sultani çekirdeksiz üzüm çeşidine farklı dozlarda yapraktan kalsiyum nitrat uygulaması yapmışlardır. Sonucunda, yaprak örneklerinde makro ve mikro besin elementlerinde istatistiksel açıdan önemli sayılabilecek etkileri görülmüştür.

Azotun asma bitkisinin büyümesi ve veriminde önemli rol oynadığını, kullanılan azot dozları ve zamanını bitki üzerinde etkisinin incelendiği araştırmada; Farklı dozlarda azot oranı (0.0, 50, 80, 110 kg/ha) farklı zamanlarda (tomurcuklanma, çiçeklenme ve meyve oluşum) tesadüf parselleri deneme desenine göre uygulanmıştır. Sonuç olarak, çiçeklenmeden önce uygulanan 80 kg/ha N oranının daha yüksek verime sebep olduğu bununla birlikte tomurcuk döneminde uygulanan aynı doz gübrenin verimi azalttığı gözlemlenmiştir. Genel olarak çalışmada, çiçeklenmeden bir hafta önce uygulanan 80 kg/da dozunun uygun doz olduğu ancak bu oranının ve zamanın farklı toprak tiplerinde değişiklik gösterebileceği de ileri sürülmüştür.

Bu bilgiler ışığında daha bilimsel asma bakımı yapma fikirleri elde edilebilmektedir.

Views:
30
Article Categories:
Topraksız Tarım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir