Topraksız Tarımın Tercih Nedenleri

Neden topraksız tarım

Neden Topraksız Tarım?

Geleneksel tarımda bitkilere verilen su toprakta sızma, buharlaşma veya toprakta tutulması nedeniyle gereğinden fazla kullanılmaktadır. Topraksız tarımda verilen su miktarının ölçülebilir olması ve ayrıca kontrollünün sağlanabilir olduğundan, su israfı olmamaktadır. Neden topraksız tarım sorusunun bir diğer cevabı ise dengeli bir beslenme ve ham madde farklılığından dolayı bitkilerden çok fazla verim alınmaktadır. Topraklı tarıma göre gerekli besin elementleri zamanında ve istenilen miktarlarda verildiğinden dolayı daha fazla ürün elde edilmektedir.

Neden topraksız tarım

Geleneksel tarım uygulamaları için iş gücü yerine daha teknolojik ve otomasyon ağırlıklı sistemler kullanıldığı için elde edilen kazanç miktarı azalmaktadır. Topraksız yetiştirmede bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin elementleri klasik yetiştiriciliğe göre daha sistemli ve kontrollü bir şekilde sağlanabilmektedir. Böylece bitkinin ihtiyaç duyduğu tüm elementler istenilen düzeyde sağlanabilir ve yetiştirme alanın tamamında gerekli olan besin elementleri aynı oranda bulunmaktadır. Böylelikle kök bölgesinin pH’ı kontrol edilebilir ve gerekli besin elementlerinin alımı istenilen düzeyde gerçekleştirilmektedir. Topraksız tarımda bitki kök bölgesinde tuz birikimi ve elementlerin birikimi gibi istenmeyen sonuçlarla karşılaşılma olasılığı azaltılmaktadır. Topraksız tarımda bitkinin ihtiyaç duyduğu besin elementleri kontrol altına alındığı için verimde kalite artışı sağlanmaktadır.

Neden topraksız tarım

Yapılan bazı çalışmalarda topraksız tarımda bitkilerin kontrollü bir şekilde beslenmesi ile domateste meyve miktarının ve ürün kalitesinin arttığı saptanmıştır. Yine aynı şekilde, Ülkemizde yapılan bir çalışmada kavun meyvesinde suda erir kuru madde miktarının %8’in üzerinde olması gerekirken bu oranın topraksız yetiştiricilikte %9.7 – %12.6 arasında olduğu ve toprakta yetiştirilen kavunlarda ise %10.6 olduğu saptanmıştır.

Neden topraksız tarım

Topraksız tarımda sulamanın kolaylaşmasıyla birlikte farklı teknikler ortaya çıkmaktadır. Bu teknikler su kültürü ve katı ortam kültürüdür. Su kültüründe, sulama zamanı ve sulama miktarı önemli değilken, katı ortam kültüründe ise sulama toprakta yapılan yetiştiriciliğe göre daha fazla (damlatıcı tipi, sulama sıklığı, sulama miktarı vb.) önem gerektirmektedir. Topraksız tarımda bitki kök bölgesindeki nemin sürekli sağlanmasıyla iyi bir yetiştiricilik gerçekleştirilmiş olmaktadır.

Neden topraksız tarım

Topraklı yetiştiricilikle, her üretim sezonunda ortamların değiştirilmesiyle sterilizasyon işlemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bundan dolayı topraksız tarımın en önemli avantajı geleneksel tarımda rutin bir işlem olan toprak dezenfeksiyonu ihtiyacını ortadan kaldırması, azaltması ve kolaylaştırmasıdır. Bu avantaj su kültürü yetiştiriciliğinde daha fazladır.

Views:
96
Article Categories:
Topraksız Tarım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.