Türkiye’da Ahududu Yetiştiriciliği

Ahududu tarımı

Ülkemiz ahududunun anavatanı olması nedeniyle yetiştiricilik bakımından son derece uygun bir konumda bulunmaktadır. Bugün büyük işletmelerde, aile işletmelerinde ve ara ziraati olarak yetiştiriciliği önem kazanmıştır. Taze tüketimi yanında meyve suyu, dondurma, pastacılık, derin dondurma gibi sanayiye yönelik tüketim şekilleriyle de ahududu, ülkemizde önemli bir yetiştiricilik dalı olmaya aday bir meyve türüdür. Ahududu yetiştiriciliği ticari anlamda 1995 yılından itibaren yapılmaktadır.

Ahududu tarımı

Türkiye’de Ahududu Üretim Miktarı

2018 yılında ülkemizde 5.875 ton ahududu üretimi yapılmıştır. Bursa ili tek başına 5.748 ton ahududu üretirken, 5 ton/da ihracat gerçekleştirilmiştir. Çilekten sonra, ihracat değeri olarak ikinci önemli üzümsü meyve ahudududur. Uluslararası piyasada ahududunun toplam ihracat değeri 457.843.000 dolardır. Ahududunun 4,67 dolar olan birim fiyatı dikkate alındığında değerli üzümsü meyvelerden bir tanesi olarak göze çarpmaktadır.

Ahududu tarımı

Ahududu Hangi Bölgelerde Yetişir?

Ahududu ülkemizin güney sahilleri hariç her bölgesinde yetiştirilebilir. Özellikle Marmara ve Karadeniz Bölgeleri ahududu yetiştiriciliği için uygundur. Ahududu yetiştiriciliği büyük işletmelerde yoğun sermaye ve emek gerektiren, ancak sonuçta işletme sahibine önemli gelir sağlayan bir meyvecilik koludur. Küçük aile işletmelerinde ise fazla yatırıma gerek kalmadan, aile işgücü değerlendirilerek küçük alanlardan büyük ölçüde kazanç sağlanabilmektedir. Ülkemizde ahududu üretiminin %97,6’sı Doğu Marmara Bölgesinde yapılmaktadır. Bu bölgede ahududu üretiminde en önemli il Bursa olup, ülkemizde ahududu üretiminin %96.6’sı Bursa’da yapılmaktadır. Diğer bölgelerin ve illerin ahududu üretim miktarı oldukça düşüktür.

Ahududu tarımı

İl Tarım Orman Müdürlükleri olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar, özel sektör ve üreticilerle yapılan toplantılar sonucunda; ahududunun böğürtlen gibi doğadan toplama yoluyla elde edildiği, gerek arazi gerekse üretici potansiyelinin sınırlı olması nedeniyle mevcut üretim potansiyelinin düşük, ancak yetiştiriciliğinin geliştirilme potansiyelinin yüksek olduğu belirlenmiştir.

Ahududu tarımı

Ahududu bitkisi Marmara ve Karadeniz Bölgesinde yaygın şekilde bulunan bir meyve türüdür. Marmara Bölgesinde ağırlıklı olarak hobi bahçesi veya kapama bahçe şeklinde yetiştiricilik yapılmaktadır. Ahududu da diğer üzümsü meyvelerde olduğu gibi tüketiciler ve sanayiciler tarafından yoğun talep gören bir meyve türüdür. Ancak bu potansiyelin uygun üretim ve pazarlama zinciri kurularak geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.